Portfolio

Projekt Om mig

Musikapp

UX/UI

Individuellt arbete gjort med Sketch och Adobe XD i kursen Medieproduktion.


BRIEF: ”Skapa ett komponentbibliotek i Sketch. Använd sen komponenterna för att sätta ihop en musikapp.”

Projekt